El Barri i el Veïnat 2 (Contestant les preguntes de la pàgina 8 Del Manual Xerrem

El Barri i el Veïnat 2 (Contestant les preguntes de la pàgina 8 Del Manual Xerrem