Alpharetta Tech Talk: Samay Kohli, GreyOrange

Alpharetta Tech Talk:  Samay Kohli, GreyOrange