Tego dnia: 6 lipca (ślub Elżbiety Łokietkówny)

Tego dnia: 6 lipca (ślub Elżbiety Łokietkówny)