Tego dnia: 29 listopada (wybuch powstania listopadowego)

Tego dnia: 29 listopada (wybuch powstania listopadowego)