Arne Bakken: Profetisk musikk og lovsang

Arne Bakken: Profetisk musikk og lovsang