Arne Bakken: Lovsang og musikk i menigheten

Arne Bakken: Lovsang og musikk i menigheten