#069 Randomowo i z difolta, czyli zapożyczenia i kalki językowe

#069 Randomowo i z difolta, czyli zapożyczenia i kalki językowe