#12 Edukacja potrzebuje bezpieczeństwa, stabilizacji, oraz większej wrażliwości na ucznia. Urszula Bury

#12 Edukacja potrzebuje bezpieczeństwa, stabilizacji, oraz większej wrażliwości na ucznia. Urszula Bury