Komendant Główny Straży Granicznej gen. dywizji SG Tomasz Praga

Komendant Główny Straży Granicznej gen. dywizji SG Tomasz Praga