Ekshibicjonistycznie. Ona naga. I on nagi. / Ku Pamięci

Ekshibicjonistycznie. Ona naga. I on nagi. / Ku Pamięci