41/ Wieźli mnie w klatce! / Wpadki z podróży

41/ Wieźli mnie w klatce! / Wpadki z podróży