OH136 Algoritmen i livet: Det du fokuserer på får du mere af

OH136 Algoritmen i livet: Det du fokuserer på får du mere af

0 0 about 1 month ago
Algoritmen bestemmer
"Facebook er bare så irriterende - der er jo ikke andet en sure folk, der brokker sig!"
Har du sagt sådan? Jeg kan afsløre, at det er algoritmen, der er på spil.

Ikke bare algoritmen i Facebook og Instagram. Næh, algoritmen i alt, du foretager dig i livet.

Det du fokuserer på, får du mere af.

Algoritmen i Facebook er skabt for at hjælpe dig med at sortere
Det algoritmen betyder for dig er, at du kan være med til at styre, hvad du gerne vil se mere af. For ser ... See More

Find us on Facebook