Rachunki za prąd mogą być WIĘKSZE NIŻ CZYNSZ za mieszkanie - Monika Piątkowska [EXPRESS BIEDRZYCKIEJ]

Rachunki za prąd mogą być WIĘKSZE NIŻ CZYNSZ za mieszkanie - Monika Piątkowska [EXPRESS BIEDRZYCKIEJ]