#34 Czy dzisiaj można być optymistą technologicznym?

#34 Czy dzisiaj można być optymistą technologicznym?