פרק 1 - פיתוח בינלאומי, פיתוח בר קיימא של האו״ם ויזמות עסקית

פרק 1 - פיתוח בינלאומי, פיתוח בר קיימא של האו״ם ויזמות עסקית