Öfkelenmek, isyan etmek ve sinir

Öfkelenmek, isyan etmek ve sinir