22: Anna potilaan puhua loppuun blää blää blää

22: Anna potilaan puhua loppuun blää blää blää