78: Losowe i nielosowe próby w badaniach statystycznych - Mirosław Szreder

78: Losowe i nielosowe próby w badaniach statystycznych - Mirosław Szreder