Regina di dolore e di amore

Regina di dolore e di amore