1:7 "Man skal huske at stille krav" - Finns historie

1:7 "Man skal huske at stille krav" - Finns historie