220914 En amerikansk inflationssiffra och allt blev svart igen

220914 En amerikansk inflationssiffra och allt blev svart igen