89RCB John Blaid och Linda Karlström uppdaterar oss om läget sedan sist

89RCB John Blaid och Linda Karlström uppdaterar oss om läget sedan sist