114RCB Semesteravslut där vi tar upp bevis som tyder på att en forntida avancerad civilisation funnits

00:00
99:25
114RCB Semesteravslut där vi tar upp bevis som tyder på att en forntida avancerad civilisation funnits