105RCB Ahmed Rami berättar om sin syn på hur maktutövningen går till i världen

105RCB Ahmed Rami berättar om sin syn på hur maktutövningen går till i världen