Podcast Cover

Filozofia w ochronie środowiska. Dr Michał Latawiec

  Obecnie coraz mocniej odczuwamy zachodzące wokół nas zmiany w środowisku przyrodniczym. Zmiany te określane są mianem kryzysu ekologicznego. Dlatego coraz częściej mówimy o potrzebie ochrony środowiska. W tym obszarze prowadzimy...

  show more
  Obecnie coraz mocniej odczuwamy zachodzące wokół nas zmiany w środowisku przyrodniczym. Zmiany te określane są mianem kryzysu ekologicznego. Dlatego coraz częściej mówimy o potrzebie ochrony środowiska. W tym obszarze prowadzimy także rozważania filozoficzne. Praktyczna filozofia przyrody jest adresowana do wszystkich, którzy czują się odpowiedzialni za środowisko naturalne. Co więcej, może pomóc w zrozumieniu współczesnemu człowiekowi jego miejsca w przyrodzie i jego odpowiedzialności za otaczający go świat. W kolejnych częściach mojej wypowiedzi zwrócę uwagę na wybrane zagadnienia z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego, w których jest miejsce dla analiz filozoficznych. I tak ukażę ochronę przyrody jako ideę. Omówię także zagadnienia przypadku, dylematu i odpowiedzialności w działalności na rzecz ochrony przyrody. Wskażę także potencjalne miejsce dla filozofii we współczesnych badaniach ekologicznych.
  show less
  Information
  Author Podcasty Filozoficzne IF UKSW
  Organization Podcasty Filozoficzne
  Categories Philosophy
  Website -
  Email -

  Looks like you don't have any active episode

  Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

  Current

  Podcast Cover

  Looks like you don't have any episodes in your queue

  Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

  Next Up

  Episode Cover Episode Cover

  It's so quiet here...

  Time to discover new episodes!

  Discover
  Your Library
  Search