Podcast Cover

Duchowość ateistyczna czy religijna? Prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

  Duchowość to niewątpliwie pojęcie bardzo problematyczne, ponieważ słowo to spotyka się w tak wielu rozmaitych kontekstach, że znalezienie wspólnego mianownika wydaje się niemożliwe, a pojęcia nieokreślone zachęcają do nadużyć. Najczęściej...

  show more
  Duchowość to niewątpliwie pojęcie bardzo problematyczne, ponieważ słowo to spotyka się w tak wielu rozmaitych kontekstach, że znalezienie wspólnego mianownika wydaje się niemożliwe, a pojęcia nieokreślone zachęcają do nadużyć. Najczęściej pojęciem duchowości określa się formy wyrazu uczuć i przekonań religijnych, które są zróżnicowane przez przynależność do konkretnej religii, stąd można mówić o duchowość buddyjskiej czy katolickiej. Ale czy istnieje tylko duchowość religia? Czy ateista nie prowadzi swojego życia duchowego? Czym się różnią, a czym są podobne te dwa typy duchowości? Tym zagadnieniom jest poświęcony podcast „Duchowość ateistyczna czy religia?”.
  show less
  Information
  Author Podcasty Filozoficzne IF UKSW
  Organization Podcasty Filozoficzne
  Categories Philosophy
  Website -
  Email -

  Looks like you don't have any active episode

  Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

  Current

  Podcast Cover

  Looks like you don't have any episodes in your queue

  Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

  Next Up

  Episode Cover Episode Cover

  It's so quiet here...

  Time to discover new episodes!

  Discover
  Your Library
  Search