PDZ#12 Praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy? #LegalnyGabinet

Mar 31, 2021 · 27m 36s
PDZ#12 Praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy? #LegalnyGabinet
Description

Co wybrać – praktykę zawodową, czy podmiot leczniczy? Różnice, wady i zalety, a także moje rekomendacje. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000666/O/D20200666.pdf Stanowisko KIF...

show more
Co wybrać – praktykę zawodową, czy podmiot leczniczy? Różnice, wady i zalety, a także moje rekomendacje.

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000666/O/D20200666.pdf

Stanowisko KIF w sprawie zatrudnienia w praktykach zawodowych: https://pomoc.kif.info.pl/wazne-stanowisko-krf-w-sprawie-zatrudniania-dodatkowych-osob-w-przypadku-wykonywania-praktyk-zawodowych-fizjoterapeutow/

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego (wzór) https://prawodlazdrowia24.pl/produkt/regulamin-organizacyjny-podmiotu-leczniczego/

Regulamin organizacyjny praktyki zawodowej (wzór) https://prawodlazdrowia24.pl/produkt/regulamin-organizacyjny-dla-indywidualnej-praktyki-lekarskiej/

Grupa „Legalny gabinet”:
https://www.facebook.com/groups/legalnygabinet/

Blog: www.prawodlazdrowia.pl

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/bartlomiej-achler/

Kontakt: https://www.prawodlazdrowia.pl/kontakt/

📧 Mailing LegalnyGabinet https://legalnygabinet.pl
show less
Information
Author Bartłomiej Achler
Organization Bartłomiej Achler
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Podcast Cover

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search