Evaluering af den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse

Jan 16, 2023 · 45m 35s
Evaluering af den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse
Description

Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse blev implementeret i dansk ret i januar 2021. Vi har derfor inviteret to af landets største eksperter på området i studiet til en evaluering af, om vi...

show more
Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse blev implementeret i dansk ret i januar 2021. Vi har derfor inviteret to af landets største eksperter på området i studiet til en evaluering af, om vi i Danmark har opnået det, vi ønskede at ændre med bestemmelsen.

Juraprofessor Trine Baumbach, der er en del af Strafferetsrådet, og vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich fra Statsadvokaten i København tager sammen med podcastens vært Stine Dahl, der dagligt varetager rollen som bistandsadvokat i voldtægtssager, et blik på ændringen af bestemmelsen, de bekymringer der var forbundet med ændringen og hvordan praksis har ændret sig i de sager, der omhandler de forbrydelser, der rummer det mest krænkende, man kan udsætte et andet menneske for.
show less
Information
Author Advokurser
Organization Advokurser
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Podcast Cover

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search