Cotygodnik nr06 - Czy zachowujesz przykazania Pana Jezusa?

Cotygodnik nr06 - Czy zachowujesz przykazania Pana Jezusa?