BNKD Ewangelia Jana, rozdział 14, wersy 15-24 część 1

BNKD Ewangelia Jana, rozdział 14, wersy 15-24 część 1