Bujać w obłokach czy stąpać twardo po ziemi czyli cloud vs on-premises

Bujać w obłokach czy stąpać twardo po ziemi czyli cloud vs on-premises