ZWL 027: Zwinne zarządzanie zespołem, czyli Lean Leader.

ZWL 027: Zwinne zarządzanie zespołem, czyli Lean Leader.