ZWL 043: Co daje w praktyce liderowi i zespołowi kultura oraz wartości firmowe?

00:00
71:39
ZWL 043: Co daje w praktyce liderowi i zespołowi kultura oraz wartości firmowe?