ZWL 002: Wprowadzenie do wprowadzania Agile.

ZWL 002: Wprowadzenie do wprowadzania Agile.