Şerefxan Cizîrî: Dijminatiyê li zimanê kurdî dikin

Şerefxan Cizîrî: Dijminatiyê li zimanê kurdî dikin