Interview met de heer Bert Dedden, voorzitter van de BNMO-Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers,

Interview met de heer Bert Dedden, voorzitter van de BNMO-Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers,