#491 Więcej HRu w audio i video

#491 Więcej HRu w audio i video