70. Kreatywne CELE - jak je wyznaczać i osiągać?

70. Kreatywne CELE - jak je wyznaczać i osiągać?