Yaratıcılık Nasıl Gelişir? İnovatif Ürün Geliştirmek Geçmişte mi Kaldı? | Tunç Berkman Ezberi Boz

Yaratıcılık Nasıl Gelişir? İnovatif Ürün Geliştirmek Geçmişte mi Kaldı? | Tunç Berkman Ezberi Boz

0 0 4 months ago
Yaratıcılık sonradan öğrenilebilir mi? Yaratıcılık nasıl gelişir? Artık her şey yazılım geliştirmekten mı ibaret, inovatif ürün geliştirmek geçmişte mi kaldı? Tüketici davranışlarını anlamak için teknolojiden ve dijital platformlardan nasıl faydalanabiliriz? Şirketler çalışanlarının duygusal zekasını geliştirmek için neden çaba göstermeli?

Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi sevgili Merve Badem ile insanların merak duygusunu tetikleyerek nasıl yaratıcılığını ... See More

Find us on Facebook