Ponto Cego #32: Hayao Miyazaki: Ponyo (2008) e Vidas ao Vento (2013)

Ponto Cego #32: Hayao Miyazaki: Ponyo (2008) e Vidas ao Vento (2013)