Wykład 3 - Biblijny POTOP - kolejny obszar sporu kreacjonizmu z ewolucjonizmem

Wykład 3 - Biblijny POTOP - kolejny obszar sporu kreacjonizmu z ewolucjonizmem