Wykład 1 - Biblijny POTOP (egzegeza Rdz 6-9)

Explicit Wykład 1 - Biblijny POTOP (egzegeza Rdz 6-9)

0 0 about 1 year ago
Egzegeza i teologia biblijna opowieści o potopie z Księgi Rodzaju 6-9

Find us on Facebook