Wykład 1 - Biblijny POTOP (egzegeza Rdz 6-9)

Wykład 1 - Biblijny POTOP (egzegeza Rdz 6-9)