15. Kolonializm, geografie wyobrażone, prawo: pustynia Naqab

15. Kolonializm, geografie wyobrażone, prawo: pustynia Naqab