13 AGOSTO 2022 RADIOVETRINA "ON AIR OPEN LIVE"

13 AGOSTO 2022 RADIOVETRINA "ON AIR OPEN LIVE"