12 AGOSTO 2022 RADIOVETRINA "ON AIR OPEN LIVE"

12 AGOSTO 2022 RADIOVETRINA "ON AIR OPEN LIVE"