10 AGOSTO 2022 RADIOVETRINA "ON AIR OPEN LIVE"

10 AGOSTO 2022 RADIOVETRINA "ON AIR OPEN LIVE"