Això fred no val res (182 - Diccionari) 22 06 22

Això fred no val res (182 - Diccionari) 22 06 22