Kto decyduje jakie zajęcia dodatkowe ma podejmować dziecko? - Bogusz Pękalski i PoE #001

Kto decyduje jakie zajęcia dodatkowe ma podejmować dziecko? - Bogusz Pękalski i PoE #001