Prawne aspekty IT (6/10) – Czy w świetle prawa gra komputerowa to program komputerowy oraz czym są multimedia i bazy danych ?

Prawne aspekty IT (6/10) – Czy w świetle prawa gra komputerowa to program komputerowy oraz czym są multimedia i bazy danych ?