005 - Igor Mróz - Zero bulls??t management czyli zarządzanie bez ściemy

005 - Igor Mróz - Zero bulls??t management czyli zarządzanie bez ściemy